EventLife StyleMusicproject

Zabawy Przyjemne i Pożyteczne

Z

abawy Przyjemne i Pożyteczne, a właściwie Zabawy Przyjemne i Pożyteczne z Sławnych Ludzi Wieku Tego Autorów Zebrane to tytuł pierwszego tygodnika literackiego wydawanego w Polsce, w latach 1770-1777. Powstało z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,  a pisywali w nim najwybitniejsi przedstawiciele literatury i poezji polskiej  XVIII wieku (Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Zabłocki, Tomasz Węgierski) . Tematyka utworów zawartych w „Zabawach…” dotyczyła polityki, nierzadko wychwalała rządy i mecenat obecnego króla Polski.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabawy_Przyjemne_i_Po%C5%BCyteczne

Obiady Czwartkowe

obiady czwartkowe
obiady czwartkowe, obiady uczone, obiady rozumne, 

cotygodniowe zebrania literacko-naukowe, organizowane na wzór paryskich salonów literackich, od 1771 z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego (na Zamku Królewskim lub w Łazienkach);

uczestniczyli w nich (z reguły bez udziału dam) zaproszeni przez króla pisarze (I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki, F. Bohomolec), publicyści (J. Wybicki), pedagodzy (G. Piramowicz, I. Nagurczewski, K. Wyrwicz) oraz związani z dworem dostojnicy i działacze polityczni (książę A.K. Czartoryski, J. Chreptowicz, A. Zamoyski); czytywano tu i omawiano utwory literackie (np. Myszeidę Krasickiego 1774), prace naukowe i pedagogiczne oraz projekty reform (np. założenia kodeksu praw A. Zamoyskiego); nieoficjalnym organem „czwartków” były „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” po objęciu redakcji przez Naruszewicza; końcowa data o.cz. jest sporna (1782 lub ok. 1788).

Zabawy Przyjemne i Pożytecznecykl publicystyczno kulturalny

Tags
Show More

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close